[Company Logo Image] - "Constructii" - Revista stiintifica editata de INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti

CONSTRUCTII 2009
Pagina principala Scurt istoric Pentru autori Colegiu editorial Arhiva Contact Links
 

Impressum: Nr. 1-2/2019

RSS

CONSTRUCTII 2007 CONSTRUCTII 2008 CONSTRUCTII 2009 CONSTRUCTII 2010 CONSTRUCTII 2011 CONSTRUCTII 2012 CONSTRUCTII 2013 CONSTRUCTII 2014 CONSTRUCTII 2015 CONSTRUCTII 2016-2017 CONSTRUCTII 2018 CONSTRUCTII 2019

Nr. 1/2009 *

CUPRINS

 •  D. Constantinescu, H. Petran, C. Petcu, Folosirea termografiei in infrarosu la expertizarea cladirilor , 3 [rezumat][text integral]
   

 •  E. S. Georgescu, H. Kato, K. Miyara, C. P. Stamatiade, G. Ionescu, Perceptia riscului seismic in raport cu reducerea riscului seismic. Rezultatele unui proiect JICA in Romania, 12 [rezumat]
   

 •  C. P. Simion, V. Radu, Abordari ale managementului riscului proiectelor in ghidurile si standardele internationale, 20 [rezumat][text integral]
   

 •  D. Constantinescu, H. Petran, C. Petcu, Identificarea caracteristicilor termofizice reale ale elementelor de constructii , 24 [rezumat][text integral]
   

 •  I. G. Craifaleanu, O evaluare a potentialului de avariere al cutremurelor vrancene, 45 [rezumat]
   

 •  C. S. Dragomir, Amplificarea dinamica a cladirilor neregulate, 54 [rezumat][text integral]
   

 •  V. Vasile,  M. Ion, A. Cioaca, Metode de simulare a conditiilor de exploatare, in contextul generat de schimbarile climatice, pentru materialele componente ale elementelor de inchidere polimerice in vederea estimarii duratei de viata , 61 [rezumat][text integral]
   

 •  E. S. Georgescu, A. Pomonis, Cutremurul de la 4 martie 1977 din Romania - reevaluat: o viziune noua asupra impactului teritorial, economic si social si semnificatia  in privinta pregatirii viitoare pentru cutremur,  69  [rezumat]
   

SINTEZE DOCUMENTARE, 77

 

NOUTATI EDITORIALE, 87

 •  Dan Constantinescu, "Tratat de inginerie termica. Termotehnica in constructii", vol. 1, Editura AGIR, Bucuresti, 2009. [prezentare]

 •  Dan Constantinescu, Horia Petran, Cristian Petcu, "Performanta energetica a cladirilor noi si existente. Fundamentare teoretica si aplicatii", Editura Universitara "Ion Mincu", Bucuresti, 2008 [prezentare].

 •  Emil-Sever Georgescu, "Bucurestiul si seismele". Editura Fundatiei Culturale LIBRA, 2008 [prezentare].


Nr. 2/2009 *

CUPRINS

 •  O. KEGYES-BRASSAI, C. KEGYES, Efectul vibratiilor datorate traficului asupra rezistentei la seism a structurilor de zidarie, 3 [rezumat][text integral]
   

 •  C. S. DRAGOMIR, C. MATEI, D. DOBRE, E. S. GEORGESCU, Comportarea elementelor structurale de anvelopa din zidarie la actiuni extreme, 9 [rezumat][text integral]
   

 •  V. VASILE, M. ION, A. CIOACĂ, Studiu comparativ privind comportarea In timp a diferitelor elemente de Inchidere realizate din materiale polimerice, expuse In mediu natural si de laborator, 17 [rezumat][text integral]
   

 •  R. PROTASIO, Sistemul de management al podurilor din Brazilia: comentarii asupra solicitarilor datorate autovehiculelor rutiere, 25, [rezumat][text integral]
   

 •  A. ZAICENCO, I.-G. CRAIFALEANU, D. LUNGU, I. PASKALEVA, G. OZCEBE, Armonizarea hazardului seismic si reducerea riscului in zona Vrancea: rezultate stiintifice ale unui proiect de cercetare NATO, 35 [rezumat][text integral]
   

 

 

SINTEZE DOCUMENTARE, 49

 •  A. DUTU, Analiza raspunsului seismic al cladirilor civile din beton armat reabilitate prin diferite metode moderne de interventie, 51 [rezumat][text integral]
   

 •  I. POPA, A. MURESANU, Sinteza a aspectelor teoretice si practice privind degradarile amorsate / intensificate prin coroziune la cosurile industriale din beton armat din Romania, 61 [rezumat][text integral]

 

NOUTATI EDITORIALE, 73

 •  Dan Constantinescu, Horia Petran, Cristian Petcu, "Performanta energetica a cladirilor noi si existente - fundamentare teoretică (editia a 2-a revizuita)", Editura Universitara "Ion Mincu" Bucuresti, 2009 [prezentare]

 •  Dan Constantinescu, Horia Petran, Cristian Petcu, "Aplicatii ale indicatorului Performanta Energetica a Cladirilor", Editura Universitara "Ion Mincu", Bucuresti, 2009 [prezentare]

______________________________________

* pentru unele articole, sunt disponibile online doar rezumatele

 

CONSTRUCTII 2007 • CONSTRUCTII 2008 • CONSTRUCTII 2009 • CONSTRUCTII 2010 • CONSTRUCTII 2011 • CONSTRUCTII 2012 • CONSTRUCTII 2013 • CONSTRUCTII 2014 • CONSTRUCTII 2015 • CONSTRUCTII 2016-2017 • CONSTRUCTII 2018 • CONSTRUCTII 2019

E-mail: constructii.journal @gmail.com
Copyright 2019 Revista "Constructii"