[Company Logo Image] - "Constructii" - Revista stiintifica editata de INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti

CONSTRUCTII 2014
Pagina principala Scurt istoric Pentru autori Colegiu editorial Arhiva Contact Links
 

Impressum: Nr. 1-2/2019

RSS

CONSTRUCTII 2007 CONSTRUCTII 2008 CONSTRUCTII 2009 CONSTRUCTII 2010 CONSTRUCTII 2011 CONSTRUCTII 2012 CONSTRUCTII 2013 CONSTRUCTII 2014 CONSTRUCTII 2015 CONSTRUCTII 2016-2017 CONSTRUCTII 2018 CONSTRUCTII 2019

Nr. 1/2014 (text integral)

CUPRINS

 • Adrian G. MARCHIŞ, Adrian M. IOANI, Riscul de colaps progresiv al structurilor în cadre din beton armat amplasate în zone seismice din România, 3 [text integral]
   

 • Bogdan MEZEI, Mihai ILIESCU, Ofelia CORBU, Attila PUSKAS, Ligia MOGA, Beton armat dispers în realizarea elementelor prefabricate pentru drumuri, 12 [text integral]
   

 • Andreea HEGYI, Carmen DICO, Gabriela CĂLĂTAN, Oana CAZAN, Studiu comparativ privind rezistenţele mecanice ale panourilor din lemn încleiat de fag şi frasin, 21 [text integral]
   

 • Cornelia-Florentina DOBRESCU, Elena-Andreea CALARASU, Analiza influenţei fracţiunilor granulare asupra caracteristicilor geotehnice ale pământurilor cu comportament similar, 29 [text integral]
   

 • Georgeta BĂETU, Elena Carmen TELEMAN, Elena AXINTE, Victoria Elena ROŞCA, Andrei AXINTE, Studiu privind criteriile de modelare a fenomenului de viscolire a zăpezii în tuneluri aerodinamice cu strat limită, 34 [text integral]
   

 • Attila PUSKAS, Raul ZAGON, Henriette SZILAGYI, Ofelia CORBU, Cornelia BAERĂ, Horia CONSTANTINESCU, Modelarea comportării la încovoiere a planşeelor prefabricate cu suprabetonare pentru diferite suprafeţe de contact, 46 [text integral]
   

 • Adrian IACOB, Ion Daniel VIŞAN, Adriana Lucia KADHIM-ABID, Irina BLIUC, Reabilitarea higrotermică a clădirilor publice. Studiu de caz asupra teatrului “Luceafărul” din Iaşi, 54 [text integral]

 • Gheorghe-Alexandru BĂRBOS, Mircea PĂSTRAV, Stadiul actual al cercetărilor privind betonul de ultra-înaltă performanţă, 63 [text integral]

 


Nr. 2/2014 (text integral)

CUPRINS

 • Horea SANDI, Ioan Sorin BORCIA, O tentativă de recalibrare a criteriilor instrumentale pentru evaluarea intensităţii seismice, 3 [text integral]
   

 • Ammar N. HANOON, Mohammad. S. JAAFAR, Haitham J. ABED, Investigaţii experimentale asupra comportării la forţă tăietoare a grinzilor din beton armat autocompactant cu şi fără armare transversală, 15 [text integral]
   

 • Meda NEDELCU, Camelia NEGRUTIU, Investigaţii de durabilitate ale pasajului Calvaria şi realcalinizarea electrochimică ca metodă preventivă, 24 [text integral]
   

 • Oana E. CAZAN, Horia CONSTANTINESCU, Ioan ŞOSA, Marius Călin GHERMAN, Determinarea capacităţii de absorbţie de energie a betonului torcretat armat cu fibre, 34 [text integral]
   

 • Irina POPA, Alexandrina Maria MUREŞANU, Studiul unei noi posibilităţi de predicţie a comportării protecţiilor anticorozive performante aplicate pe oţel după expunerea acestora în medii naturale agresive, respectiv în condiţii accelerate de laborator, 40 [text integral]
   

 • G.V. RAMA SUBBARAO, J. PURNA CHANDRA RAO, Utilizarea pământului roşu stabilizat cu ciment ca blocuri pentru construcţii sau ca strat de pavaj, 49 [text integral]
   

 • Adrian SIMION, Claudiu-Sorin DRAGOMIR, Fiabilitatea demolărilor prin implozii controlate, 56 [text integral]

 • Gabriela CĂLĂTAN, Andreea HEGYI , Carmen DICO, Oana CAZAN, Studiu comparativ asupra caracteristicilor mecanice pentru cinci tipuri de pardoseli din lemn, 60 [text integral]

 • Alina DIMA, Vasilica VASILE, Mihaela ION, Studiu privind concentraţiile compuşilor anorganici în spaţii de birouri, 68 [text integral]
   

 • Ligia MOGA, Ioan MOGA, Studiu privind performanţa energetică a suprafeţelor vitrate, 74 [text integral]

 • Gheorghe-Alexandru BĂRBOS, Comportamentul la încovoiere de lungă durată al grinzilor realizate din Beton de Ultra-Înaltă Performanţă (BUIP), 81 [text integral]

 • Zsolt KALTENBACHER, Mátyás István MÁTÉ, Ludovic KOPENETZ, Vasile FĂRCAŞ, Iulia Consuela MOLNAR, Sinteză a cercetărilor privind îmbunătăţirea terenurilor prin metoda Biogrout, 89 [text integral]

 

 

CONSTRUCTII 2007 • CONSTRUCTII 2008 • CONSTRUCTII 2009 • CONSTRUCTII 2010 • CONSTRUCTII 2011 • CONSTRUCTII 2012 • CONSTRUCTII 2013 • CONSTRUCTII 2014 • CONSTRUCTII 2015 • CONSTRUCTII 2016-2017 • CONSTRUCTII 2018 • CONSTRUCTII 2019

E-mail: constructii.journal @gmail.com
Copyright 2019 Revista "Constructii"