[Company Logo Image] - "Constructii" - Revista stiintifica editata de INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti

CONSTRUCTII 2016-2017
Pagina principala Scurt istoric Pentru autori Colegiu editorial Arhiva Contact Links
 

Impressum: Nr. 1-2/2019

RSS

CONSTRUCTII 2007 CONSTRUCTII 2008 CONSTRUCTII 2009 CONSTRUCTII 2010 CONSTRUCTII 2011 CONSTRUCTII 2012 CONSTRUCTII 2013 CONSTRUCTII 2014 CONSTRUCTII 2015 CONSTRUCTII 2016-2017 CONSTRUCTII 2018 CONSTRUCTII 2019

Nr. 1-2/2016-2017 (text integral)

CUPRINS

 • Vasile MEIŢĂ, Emil-Sever GEORGESCU, Claudiu-Sorin DRAGOMIR, Daniela DOBRE, Rolul simulatorilor seismici în ingineria seismică şi percepţia publică a siguranţei structurale, 3 [text integral]
   

 • Vasilica VASILE, Alina DIMA, Mihaela ION, Calitatea aerului interior într-un laborator de chimie, 11 [text integral]
   

 • Emil Sever GEORGESCU, Cristina Olga GOCIMAN, Iolanda-Gabriela CRAIFALEANU, Mihaela Stela GEORGESCU, Cristian Iosif MOSCU, Claudiu Sorin DRAGOMIR, Evaluarea riscurilor şi vulnerabilităţilor la ameninţări multi-hazard într-o zonă protejată din Bucureşti, 17 [text integral]
   

 • Irina POPA, Alexandrina Maria MUREŞANU, Caracterul anticoroziv al sistemelor multistrat din produşi acrilici cu microsfere ceramice şi adaos de caolin. Partea 1, 25 [text integral]
   

 • Emil-Sever GEORGESCU, Vasile MEIŢĂ, Proiectul „RISKSOLVE – Evaluarea şi investigarea soluţiilor de reducere a riscului seismic al clădirilor, înainte şi după cutremure” – un punct de pornire în cooperarea ştiinţifică a INCD URBAN-INCERC, România, cu IEM Harbin, R. P. Chineză, 31 [text integral]
   

 • Florin-Radu HARIGA, Andrei DUŢĂ, Aurelia BRADU, Cercetare experimentală şi teste de laborator pentru calificarea seismică a unei cutii de joncţiune "Automatica - PL2023", 39 [text integral]
   

 

CONSTRUCTII 2007 • CONSTRUCTII 2008 • CONSTRUCTII 2009 • CONSTRUCTII 2010 • CONSTRUCTII 2011 • CONSTRUCTII 2012 • CONSTRUCTII 2013 • CONSTRUCTII 2014 • CONSTRUCTII 2015 • CONSTRUCTII 2016-2017 • CONSTRUCTII 2018 • CONSTRUCTII 2019

E-mail: constructii.journal @gmail.com
Copyright 2019 Revista "Constructii"