[Company Logo Image] - "Constructii" - Revista stiintifica editata de INCD URBAN-INCERC, Sucursala INCERC Bucuresti

Pentru autori
Pagina principala Scurt istoric Pentru autori Colegiu editorial Arhiva Contact Links
 

<< >>

Impressum: Nr. 1/2020

Impressum: Nr. 2/2020

RSS

Pentru autori

Materialele propuse spre publicare trebuie sa fie de actualitate si sa contina elemente teoretice si experimentale importante, noi, originale si valoroase pentru domeniul respectiv. Nu sunt acceptate materiale care contin studii partial efectuate si nefinalizate.

Revista CONSTRUCTII nu accepta decat in mod exceptional materiale care au aparut deja in alte lucrari, cu acordul explicit al publicatiei respective si cu mentionarea clara a sursei.

De asemenea, nu este acceptata reproducerea de materiale din lucrarile altor autori (paragrafe, tabele, ilustratii) fara precizarea clara a sursei bibliografice respective si fara respectarea conditiilor impuse in acest sens de publicatia in care ele au aparut.

Acceptarea spre publicare a unui articol in revista implica acceptarea tacita a cedarii drepturilor de autor catre revista.
Autorii pot utiliza propriile materiale in alte publicatii, cu conditia ca o proportie semnificativa a acestora sa fie reinnoita sau originala.
Articolele publicate sunt protejate de legislatia in vigoare privind proprietatea intelectuala.

Accesul la conţinutul electronic al revistei, identificat de ISSN 1221 - 2709 (print) and ISSN 2247-0328 (online), este gratuit şi nerestricţionat. Nici cititorii, nici institutiile Ón care acestia lucrează nu vor plati pentru accesul la articolele de pe site, avand dreptul de a citi, descarca, copia, distribui, lista, cauta sau crea legaturi electronice la textul integral al articolelor. In termenii licentei Creative Commons, permisiunea corespunde "Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License (CC BY-NC-ND)".

Creative Commons Licence

Revista nu percepe taxe de publicare.

  • Instructiuni de tehnoredactare [fisier .dot]

  • Procesul de recenzare

Fiecare lucrare depusa spre a fi publicata in revista CONSTRUCTII va fi  analizata de specialist recunoscut in domeniu, care va intocmi o recenzie si o recomandare.
Lucrarea va fi prezentata Colegiului Stiintific Editorial de catre acesta si va fi evaluata atat in ceea ce priveste continutul stiintific cat si forma de prezentare.

Acceptarea sau respingerea articolului vor fi comunicate in scris autorului principal, impreuna cu observatiile respective.

Articolele acceptate vor fi prezentate, ca PDF al manuscrisului, pe website-ul revistei CONSTRUCTII, iar in interval de 6 luni vor aparea si in unul din numerele care urmeaza sa fie tiparite.

Scurt istoric • Pentru autori • Colegiu editorial • Arhiva • Contact • Links

E-mail: constructii.journal @gmail.com
Copyright 2019 Revista "Constructii"